Realizacje

Przebudowa dworca kolejowego Stalowa Wola Rozwadów

Rozbudowa drogi ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy


Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń – Błonie – Grodzisk Mazowiecki na odcinku od km 22+600 do km 27+290  na terenie gmin Leszno i Błonie

Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli


Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51

Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75

Budowa śródmiejskiej obwodnicy Siedlec wraz z budową tunelu pod torami PKP


Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:
b. odc. ul. Tysiąclecia –
ul. Zabraniecka

Budowa układu obwodnicowego m. Staszów dw. nr 764Budowa ul. Gandhi na 
odc. ul. Pileckiego – 
ul. Płaskowickiej w Warszawie
Budowa drogi -2 odcinek Konotopa – Puławska Etap II, Etap III oraz pozostałe roboty budowlane


Budowa linii kolejowej Nr 9 na odcinku Legionowo – Świercze od km 26,680 do km 66,817 w ramach projektu FS2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II”Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7).

Budowa obwodnicy m. Zbludowic


Rozbudowa DW 762 na odcinku: Węzeł Kielce (S7) – granica gminy Chęciny

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73


Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miast Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce.

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice

Eksametr Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone