develop own website

Faza realizacji inwestycji:
1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
2. Nadzory inwestorskie
3. Administracja kontraktem
4. Wycena robót
5. Uzgadnianie zmian
6. Opracowywanie harmonogramów
7. Sporządzanie roszczeń czasowych
8. Sporządzanie roszczeń finansowych 

Mobirise

Faza poprzedzająca realizację inwestycji:
1. Opracowanie Specyfikacji Technicznych
2. Przygotowanie przedmiaru robót
3. Wycena robót
4. Optymalizacja kosztów
5. Planowanie kosztów
6. Koordynacja prac zespołu projektowego
7. Przygotowanie dokumentów przetargowych
8. Wybór wykonawcy 

Mobirise

Eksametr Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone