simple site templates

Budowa śródmiejskiej obwodnicy Siedlec wraz z budową tunelu pod torami PKP

Opis inwestycji:
Przedmiotem usługi był nadzór nad inwestycją w mieście Siedlce dotyczący budowy tunelu
wraz z ciągiem komunikacyjnym na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Składowej oraz budowa
III etapu śródmiejskiej obwodnicy na odc. od ul. Prez. R. Kaczorowskiego do ul. Składowej.
 
Wartość:
53,3 mln zł brutto.
 
Zamawiający:
Urząd Miasta Siedlce
 
Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.
WARBUD S.A.

„Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:
b. odc. ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka”

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej
na odc. od ul. Tysiąclecia do ul. Zabraniecka w ciągu DW nr 719 wraz z przejściem przez
teren linii kolejowych. Długość trasy wynosiła 1,75 km i przebiegała w nowym śladzie.
W zakres inwestycji wchodziła m.in. budowa 3 obiektów inżynieryjnych.

Wartość:
76.657.096,87 zł brutto.

Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.


Budowa układu obwodnicowego m. Staszów dw. nr 764

Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja obejmowała projekt i budowę obwodnicy miasta Staszowa
w województwie Świętokrzyskim. Obwodnica o długości 4,8km przebiegała w nowym
śladzie i w jej zakres wchodziła budowa obiektu mostowego nad rzeką Czarną.

Zamawiający :
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.

„Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego – ul. Płaskowickiej
w Warszawie”

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót związanych z budową
ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego – ul. Płaskowickiej wraz z przebudową
skrzyżowania. Długość nowo wybudowanej drogi wynosi 0,52 km.
Wartość:
8.870.376,01 zł brutto.

Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o.

Budowa drogi S-2 odcinek Konotopa – Puławska Etap II, Etap III oraz pozostałe roboty budowlane

Opis inwestycji:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: 
1.1. „Prace projektowe i roboty związane z inwestycjami:
- Budowa drogi ekspresowej S-2 – odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie. Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska. Etap II/2: Droga S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Puławska;
- Budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” dł. ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej dł. ok. 5 km łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i z węzłem „Marynarska”. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S2 – odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła),
1.2. Pozostałe roboty budowlane realizowane przez Inwestora w obrębie ww. inwestycji.

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Warszawa

Wykonawca:
PORR S.A.
Bilfinger Infrastructure S.A.
JARPOL S.A.

Budowa linii kolejowej Nr 9 na odcinku Legionowo – Świercze od km 26,680 do km 66,817 w ramach projektu FS2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II”

Opis inwestycji:
Przedmiotem usługi było pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w okresie gwarancji (zgłaszania wad) dla zadań:
- budowa schodów dla ruchu pieszego oraz wind dla niepełnosprawnych na wiadukcie drogowym w km 29,042 w Chotomowie.
- dokończenie budowy dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w km 27,224 linii kolejowej E 65 w Legionowie.
- wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacji przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk; zadanie 8B, wiadukt kolejowy w km 66,817.

Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca:
INTOP WARSZAWA Sp. z o.o.
INTERCOR Sp. z o.o.
TORPOL Sp z o.o.

Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7).

Opis inwestycji:
Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji – Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów – węzeł Jaworznia (S7).

Wartość:
3.894.648,70 zł brutto.

Zamawiający:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Karol Cieśla

Budowa obwodnicy m. Zbludowice

Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja obejmowała projekt i budowę obwodnicy miejscowości Zbludowice klasy GP po nowym śladzie o długości 6,7 km, wraz z drogami dojazdowymi oraz skrzyżowaniami i obiektami inżynierskimi.

Wartość:
29.838.886,76 zł brutto.

Zamawiający:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wykonawca:
SKANSKA S.A.

Rozbudowa DW 762 na odcinku: Węzeł Kielce (S7) – granica gminy Chęciny

Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja obejmowała rozbudowę DW 762 na odcinku: Węzeł Kielce (S7) – granica gminy Chęciny do parametrów drogi klasy G, KR4 na odcinku od km 14+919 do km 25+198 długości ok. 10,25 km.

Wartość:
51.649.636,03 zł brutto.

Zamawiający:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wykonawca:
STRABAG S.A.

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765
od skrzyżowania z DK 73

Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 klasy GP wraz z wiaduktem drogowym nad drogą powiatową 0355T
i murami oporowymi wzdłuż DW 765.

Wartość:
42.977.634,27 zł brutto.

Zamawiający:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wykonawca:
FART S.A.

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miast Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową
obwodnic m. Suków i Daleszyce.

Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja obejmowała rozbudowę DW 764 na odcinku: granica miast Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce: km 3+742-9+600 i 9+600-26+014, klasa G, KR4 wraz z obiektami mostowymi i robotami branżowymi.

Wartość:
114.711.198,23 zł brutto.

Zamawiający:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wykonawca:
FART S.A
BUDIMEX S.A.

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice

Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja obejmowała optymalizacje oraz aktualizacje dokumentacji projektowej 
i rozbudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku od ok. km 80+449 do ok. km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 na odcinku od ok. km 127+683 do ok. km 128+678. Powyższe odcinki stanowią fragmenty dróg przechodzących przez miejscowość Kozienice oraz zlokalizowane są na terenie województwa mazowieckiego w powiecie: kozienickim na terenie gminy Kozienice.

Wartość:
17 499 999,91 zł brutto.

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

Eksametr Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone